2. APLICACIÓ

Aquest procediment s’haurà d’aplicar quan l’empresa rebi reclamacions.

L’objectiu principal del procediment consisteix a resoldre les reclamacions que puguin arribar a presentar els usuaris, procedint igualment a identificar, registrar i obtenir la procedència i les causes de les reclamacions per part dels usuaris, prenent mesures correctives quan siguin necessàries.

En particular, aquest procediment serà aplicat a les reclamacions presentades pels usuaris que estiguin relacionades amb els interessos i drets legalment reconeguts als usuaris i que derivin o puguin derivar d’incompliments eventuals de la normativa de transparència aplicable i dels estàndards o de les bones pràctiques i usos financers que siguin aplicables.

Skip to content