4. TAXACIÓ

El client autoritza l’INTERMEDIARI perquè aquest sol·licite en nom i cost del CLIENT, la taxació necessària per gestionar l’encàrrec.

EL/ELS CLIENTS hauran d’abonar el 50% dels honoraris pactats en aquesta nota d’encàrrec si un cop encarregada, tramitada, gestionada, coordinada i realitza la taxació de l’habitatge, EL/ELS CLIENTS decideixen realitzar l’operació hipotecària sense comptar amb els serveis de L’INTERMEDIARI sobre el mateix habitatge taxat per aquest.

Skip to content