4. DESTINATARIS

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a FINSOLUCIÓ, excepte obligació legal.

Podem comunicar dades sobre vostè a terceres parts que ens presten serveis a nosaltres que raonablement requereixin accés a dades personals relacionades amb vostè per a un o més dels objectius indicats a l’apartat anterior.

Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc Web, són tractades per a la prestació dels serveis de FINSOLUCIÓN, així com per a l’enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l’ús de l’eina que aquesta companyia facilita, cosa que comporta que els dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència de dades, que l’usuari consenteix de manera expressa amb l’acceptació de la present política de privadesa.

Skip to content