1. NOTA INFORMATIVA DE FINNC

FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS, és un assessor independent i no treballa en exclusiva per a cap entitat de crèdit.

FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS no presta serveis d’assessorament, ni recomana cap préstec o crèdit en concret. El client ha de prendre la seva decisió sobre la conveniència de formalitzar la contractació.

FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS disposa dels nivells de competències de coneixements necessaris per exercir la tasca que en l’encàrrec se li encomanin FINSOLUCIÓ , si n’hi hagués aquesta no tindrà efecte en els honoraris pactats amb EL CLIENT.

FINSOLUCIÓ SERVEIS HIPOTECARIS no es fa responsable sota cap concepte dels contractes d’arres i/o compravenda que el client decideixi formalitzar amb terceres parts.

Skip to content