1. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La responsable del tractament de les dades recollides a través dels llocs web, finsolucion.com (d’ara endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és Finsolución S.L., amb C.I.F. 45498455Q, C/ Arquimedes 179, 08224 – Terrassa (Barcelona).

Pots posar-te en contacte amb Finsolución, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, a l’adreça de correu electrònic: info@finsolucion.com

Skip to content