5. DRETS

Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si a FINSOLUCIÓN estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els drets següents que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d’acord amb el previst a la mateixa:

Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals

Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes

Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a l’oposició de l’enviament de comunicacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el dret d’OPOSICIÓ al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir aquests drets adreçant una comunicació a l’adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar a l’apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals.”

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oa través de la seu electrònica de lAEPD.

POLÍTICA DE COOKIES

És possible que Finsolución reculli informació a través de les seves pàgines web utilitzant cookies i cliktrails. Tota la informació recollida per aquests mitjans serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per desenvolupar i esbrinar lorigen del trànsit i el volum dús de la nostra Web. De vegades les cookies s’utilitzen per assistir-vos en la recerca d’informació apropiada i per guiar la vostra visita segons les vostres preferències. Per exemple, una galeta pot ser utilitzada per recordar-vos la vostra informació d’accés (login) si trieu l’opció “Recordar” en el moment d’establir aquesta informació. Si no voleu rebre cookies des de les nostres webs, podeu indicar al vostre browser que les rebutgi o que us ho indiqui cada vegada que en rebeu una, de manera que pugueu rebutjar-la al moment. Tot i això, rebutjar les cookies pot impedir-vos accedir a algunes parts de la web.

Skip to content