Avís Legal

La responsable del tractament de les dades recollides a través dels llocs web, finsolucion.com (d'ara endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és Finsolución S.L., amb C.I.F. 45498455Q, C/ Arquimedes 179, 08224 - Terrassa (Barcelona).

Pots posar-te en contacte amb Finsolución, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, a l'adreça de correu electrònic: info@finsolucion.com

2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
A Finsolución tractarem les teves dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les següents finalitats:

a) En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Lloc Web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

b) Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats al Lloc Web.

c) Remetre comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del seu interès.

d) Remetre butlletins (newsletters) amb informació, novetats i actualitzacions dels nostres serveis i del sector.

2.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

a) La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de Finsolució els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que, després de llegir-la, en cas d'estar-hi conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o les facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Facilitant qualsevol tipus d'informació personal a la Web de Finsolución, tots els usuaris, entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i tractament d'aquesta informació amb les finalitats descrites a continuació:

Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci a través de la nostra Web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar-vos per telèfon o comunicar-nos amb vostè via e-mail. Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir-vos de la informació prèviament sol·licitada per vostè via online o proporcionar-vos informació general sobre els serveis de Finsolució. doneu a les vostres Dades Personals. Selecció de Personal (Recruitment). Si vostè ens fa arribar una sol·licitud d'ocupació online, les vostres dades personals o curriculars seran utilitzades per a aquest fi, la qual cosa inclou contactar amb vostè via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser necessari que es registri a la nostra Web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqueu el contrari, Finsolución mantindrà les vostres Dades Personals i curriculars en arxius propietat de Finsolución per ser considerats de cara a futures ofertes de feina. Proveïdors (Partners). Algunes Webs de Finsolució permeten a proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir de productes i serveis a Finsolución. Aquestes dades personals s'utilitzaran per establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per a altres tràmits relacionats amb aquests fins. Manteniment de la Web i realització d'enquestes de satisfacció. S'utilitzaran les vostres Dades Personals i opinions amb l'objectiu de mantenir i millorar la nostra Web. Així mateix, les seves dades personals poden ser utilitzades en la realització d'enquestes de satisfacció de clients. Compilació de conjunts estadístics referents a lús de la Web.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a FINSOLUCIÓ, excepte obligació legal.

Podem comunicar dades sobre vostè a terceres parts que ens presten serveis a nosaltres que raonablement requereixin accés a dades personals relacionades amb vostè per a un o més dels objectius indicats a l'apartat anterior.

Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc Web, són tractades per a la prestació dels serveis de FINSOLUCIÓN, així com per a l'enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l'ús de l'eina que aquesta companyia facilita, cosa que comporta que els dades introduïdes són transferides als servidors de l'esmentada companyia, suposant una transferència de dades, que l'usuari consenteix de manera expressa amb l'acceptació de la present política de privadesa.

Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si a FINSOLUCIÓN estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els drets següents que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d'acord amb el previst a la mateixa:

Dret d'ACCÉS a les vostres dades personals

Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes

Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a l'oposició de l'enviament de comunicacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el dret d'OPOSICIÓ al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir aquests drets adreçant una comunicació a l'adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar a l'apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals.”

A més, en cas que s'hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oa través de la seu electrònica de lAEPD.

POLÍTICA DE COOKIES

És possible que Finsolución reculli informació a través de les seves pàgines web utilitzant cookies i cliktrails. Tota la informació recollida per aquests mitjans serà anònima, agregada i exclusivament utilitzada per desenvolupar i esbrinar lorigen del trànsit i el volum dús de la nostra Web. De vegades les cookies s'utilitzen per assistir-vos en la recerca d'informació apropiada i per guiar la vostra visita segons les vostres preferències. Per exemple, una galeta pot ser utilitzada per recordar-vos la vostra informació d'accés (login) si trieu l'opció “Recordar” en el moment d'establir aquesta informació. Si no voleu rebre cookies des de les nostres webs, podeu indicar al vostre browser que les rebutgi o que us ho indiqui cada vegada que en rebeu una, de manera que pugueu rebutjar-la al moment. Tot i això, rebutjar les cookies pot impedir-vos accedir a algunes parts de la web.

Skip to content