3. COMPOSICIÓ DE L’ÀREA RESPONSABLE

L’àrea de resolució de reclamacions estarà composta per un únic integrant i responsable. Aquest professional té la qualificació necessària per poder complir de manera exemplar les activitats.

Aquesta persona serà la responsable d’atendre les reclamacions rebudes pels usuaris, donar-hi resposta i garantir que FINSOLUCION SERVEIS HIPOTECARIS compleix les resolucions dictades.

La persona responsable del Servei ha rebut una formació específica en matèria d’intermediació de crèdit immobiliari per part de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers (IEAF), per la qual cosa compta amb els coneixements i l’experiència suficients per dur a terme la seva comesa.

Anualment i, en el marc del Pla de Formació Anual, rebrà la formació necessària per mantenir-se operatiu.

Skip to content